Share Info

MRV logoMRV Share General Info

Coins to new masternode: 172,177.77 MRV

Total staking rewards: 9,487.50 MRV

MRV masternode collateral: 300,000 MRV

Fee from masternode rewards: 75 %

Share System Quick Description
  • You start earning rewards as soon as you make an deposit (If there is at least one masternode running).
  • Masternode rewards get automatically reinvested to your deposit amount.
  • Your deposit will show in system once it reaches 25 confirmations.
  • Do not mine directly to your deposit address, Ihostmn is not responsible any loss of coins while doing so.
  • We reserve the right to send the coins invested in shared masternodes back to your withdrawal address without any prior notice, because of this make sure that your withdrawal address is always up to date and is preferably address from your local wallet.
  • Deposits under minimal deposit amount are lost, minimal deposit amount is: 1.00000000 MRV
  • Withdrawals are mostly instant, sometimes when there are multiple withdrawals in queue it can take from few minutes to few hours, depending on block time and withdrawals in queue.
  • We take 75 % fee from masternode rewards, which is used for server hosting fees and masternode managment.

All Share Deposits

Total deposited: 72,127,822.22 MRV
Withdrawal Address Amount Earned Share
ME5d1DnQz1BC8368rNxaiwjARH9v4Zs7Yh
1,007,198.59 MRV 810,046.12 MRV 1.4 %
MA6rVoSPbZKWSM5vmLxAcGJEa379iNWJvc
2,586,349.69 MRV 2,501,849.69 MRV 3.59 %
MJjy4ZjsXeqGxftRzZcJ4oz6Cwu1amzk6F
330,670.64 MRV 74,983.05 MRV 0.46 %
MUtXmEv1yVXSmpzCggVZZmoVTLeUjRSxQc
332.61 MRV 183,496.61 MRV 0 %
MNzcNyQpwwgbbVZBdKfxhUwjQSCSKygznd
391,190.37 MRV 369,454.37 MRV 0.54 %
M8J1Mt2VpmopSXVx4K7cJyfy9vRW5uotXM
16,201.43 MRV 15,521.02 MRV 0.02 %
MSMtzCFZjvgmc1Q595ndNJiuLvcqpQMMgc
21,909.70 MRV 20,992.86 MRV 0.03 %
MTYb1bQMGfmENx3cK3G5Lxz1PmoWXES2Aw
3,537.15 MRV 115,569.12 MRV 0 %
MMVcBU5NcucrwAfF3Gor8z6xDW2EfFp9Pa
303,925.89 MRV 644,722.42 MRV 0.42 %
MS6REzUQC5TVsKWe43szdjHR1gGr9AfVMP
8,750,870.02 MRV 4,485,474.36 MRV 12.13 %
MFTDAAmgbDBnQoSF2LAFCnMG2We4pUTxn6
5,113,854.03 MRV 4,585,643.03 MRV 7.09 %
MHpXFuUe4WM4vxGPNWDUyyyC7TJhX9q5DD
84,392.00 MRV 79,113.26 MRV 0.12 %
MAPqyYHko4crUdBxK39ABtQCeVE6W4SaH2
594,271.79 MRV 603,336.90 MRV 0.82 %
MSZgEt1uk8A9NYTftoQv5HXW4i9mNVUfhA
1,138,635.05 MRV 1,053,371.10 MRV 1.58 %
MKgA8aQfBBBfPGAhzuDkJydrATigJfb6Zv
6,868.94 MRV 6,317.57 MRV 0.01 %
MVmXHHDPk96mdmTdbVYUBokPRtpveWUNFS
176,070.30 MRV 160,048.01 MRV 0.24 %
MVAgSVCPLAuu5DeVP25fgeRCY6XEiNT3D2
13,342,862.52 MRV 8,342,656.69 MRV 18.5 %
MWPtQRxfRxrRcUkMn9daKA61Cm5Asqwone
130,672.79 MRV 109,872.79 MRV 0.18 %
MGYnSDd6NezsocyWepMJxGBHbqBfP7rKJe
3,946.86 MRV 3,259.30 MRV 0.01 %
MCAUsw3s7DQGcmwMYYksaJk9gdQsxtkYMs
281.66 MRV 4,444.36 MRV 0 %
MNzY8WEEJ8raZ6ze6egkNQVgQVoRn5V4Vy
2,980,336.31 MRV 2,580,336.28 MRV 4.13 %
MPn63YWqqnN4hhfZq32s4qyyHaCg82u1Rp
124,851.54 MRV 104,489.29 MRV 0.17 %
MGBAtdgiHZrhYtoWjvzXum76kVMhX49Qhc
4,629,411.57 MRV 4,244,324.70 MRV 6.42 %
MRG3NmWEZMpAB9rxNoXEENDQaBqU14CPHS
349,602.37 MRV 299,348.22 MRV 0.48 %
MF6tvRBmPiMa2Z3gapSgGmm1BJSXYdJ5a4
1,586.79 MRV 1,350.60 MRV 0 %
MHEnHY5yNgFb2S49rag5cFji9GvRXiNqoL
16,333.86 MRV 67,336.60 MRV 0.02 %
MBhaF4CDGuzAk5uqRVCXwfLdcALSrkFD97
3.80 MRV 21,228.80 MRV 0 %
M8coy962RLsywKSvmJdHgwj73fYmkWNAb8
526,757.82 MRV 427,744.92 MRV 0.73 %
M9P4X3kniEPP7wKAHNYbMQMMfUr5UvMMrC
1,193,787.65 MRV 771,887.93 MRV 1.66 %
MRJdqPW7HiqbZc89r3dUcUGnmMaUaXB1dY
444,702.53 MRV 267,164.93 MRV 0.62 %
MQcyWPUBz1cLewWpG9KJxhdrsrYSkZHFco
162,477.67 MRV 126,236.29 MRV 0.23 %
MWwKbskFmmPgLZoZotwiSirTH1ZwKPzQMm
95,634.14 MRV 74,270.86 MRV 0.13 %
M893vpC2RJpvxx6phM8nZszf9BPifbRwd9
22,881,897.85 MRV 18,516,747.07 MRV 31.72 %
MGrVKiJhrmNPWYtVnBkYB32FYZpAV6KaGs
20.13 MRV 15.03 MRV 0 %
MV5mr4zh2GCiqrnXWcwfiE4Q7yQ6r289Ly
142.53 MRV 114.80 MRV 0 %
M9KWWGnSAz88RkJzstyrDDzZkQnFyy7u2k
720,836.29 MRV 520,836.29 MRV 1 %
MALF7cMDnAPvvUXsx7N4SaY823x2mnNgRM
101,053.42 MRV 72,958.78 MRV 0.14 %
MM1DbUyaEhU7QAMniVRKLpER2EZuMmWKzt
148.82 MRV 105.16 MRV 0 %
MAQEemFVg7PWaf4yEvrtWpUrxiRohWGFPx
145.66 MRV 103.40 MRV 0 %
MKacBoTz9ocSjzjJghu8He8YfqEunGtJ7b
148.82 MRV 103.81 MRV 0 %
MAdpbDy7TxSJZQEFFZs7bXuugvZ8RVZZ4T
147.31 MRV 103.43 MRV 0 %
MEKVqRaGmTzYd6pzwzswo4USSwTqhipFnZ
41,270.61 MRV 27,469.95 MRV 0.06 %
MQP9Jn5zjoJ83ti6EcU35FZjGivN8K5P1q
542,954.08 MRV 204,615.38 MRV 0.75 %
MExd8ww54RTtik2SiJ1szHEyuQgqMsds95
85,486.38 MRV 53,037.70 MRV 0.12 %
MVsZ8SHtdbSFGLWU3pb3MWprBWih9LNmZg
338,053.74 MRV 261,695.75 MRV 0.47 %
MH46hHmL6juCWYCTYRZs6DmrBEScZFDpFy
1,192,993.16 MRV 186,267.57 MRV 1.65 %
MVnqkPV1raCDtSkTTK1BSayX7wQN6jfLKA
213,198.07 MRV 98,018.06 MRV 0.3 %
MHhcAf2DHg4ooHZ19Dq7XiWcV6daaomMLy
165,003.80 MRV 65,003.80 MRV 0.23 %
MEjCqa5jatt1WiJCKk4Zzf2VXWvHwnMGAs
16,128.51 MRV 4,428.50 MRV 0.02 %
MUPDukED3AZGF5m7CpzgSCWFQM8bQbiXfe
111,830.43 MRV 17,014.65 MRV 0.16 %
MFXCf9aVPzvRy8dQzm3QazFrSDwovpVz2x
249,811.89 MRV 21,372.20 MRV 0.35 %
MPCvFZNAs77Khj27zKQBHz4xWxKKG3sWxe
439,497.24 MRV 35,946.31 MRV 0.61 %
M8Nby6LCBKdDmEXrZavY2snM6jsCJZn8Wm
497,525.40 MRV 34,781.74 MRV 0.69 %

Active Masternodes

Total masternodes: 181
Masternode Address Total Earned Last Reward Time Last Reward Transaction
319,950.00 MRV 2022-09-18 18:53:12
296,325.00 MRV 2022-09-18 18:53:34
309,825.00 MRV 2022-09-18 18:54:52
295,987.50 MRV 2022-09-18 18:53:26
298,687.50 MRV 2022-09-18 18:54:09
312,187.50 MRV 2022-09-18 18:54:21
293,962.50 MRV 2022-09-18 18:54:02
313,537.50 MRV 2022-09-18 18:54:32
284,175.00 MRV 2022-09-18 18:53:22
301,050.00 MRV 2022-09-18 18:53:54
277,762.50 MRV 2022-09-18 18:54:34
285,862.50 MRV 2022-09-18 18:54:45
317,925.00 MRV 2022-09-18 18:53:15
297,000.00 MRV 2022-09-18 18:54:55
356,400.00 MRV 2022-09-18 18:53:57
287,212.50 MRV 2022-09-18 18:53:39
288,562.50 MRV 2022-09-18 18:54:05
313,200.00 MRV 2022-09-18 18:53:20
292,950.00 MRV 2022-09-18 18:54:40
284,175.00 MRV 2022-09-18 18:54:28
323,325.00 MRV 2022-09-18 18:53:19
299,700.00 MRV 2022-09-18 18:53:42
302,400.00 MRV 2022-09-18 18:54:23
305,100.00 MRV 2022-09-18 18:53:55
286,875.00 MRV 2022-09-18 18:54:40
274,387.50 MRV 2022-09-18 18:53:59
308,475.00 MRV 2022-09-18 18:54:23
296,662.50 MRV 2022-09-18 18:53:27
322,987.50 MRV 2022-09-18 18:54:52
287,550.00 MRV 2022-09-18 18:53:51
297,675.00 MRV 2022-09-18 18:53:20
290,925.00 MRV 2022-09-18 18:54:29
276,412.50 MRV 2022-09-18 18:54:50
309,150.00 MRV 2022-09-18 18:53:30
343,237.50 MRV 2022-09-18 18:53:53
316,575.00 MRV 2022-09-18 18:54:57
321,975.00 MRV 2022-09-18 18:53:37
338,512.50 MRV 2022-09-18 18:53:30
308,812.50 MRV 2022-09-18 18:53:26
274,725.00 MRV 2022-09-18 18:54:11
290,925.00 MRV 2022-09-18 18:54:30
277,762.50 MRV 2022-09-18 18:54:48
0.00 MRV No Reward yet
287,212.50 MRV 2022-09-18 18:53:36
281,812.50 MRV 2022-09-18 18:54:49
324,675.00 MRV 2022-09-18 18:54:22
284,512.50 MRV 2022-09-18 18:53:50
300,037.50 MRV 2022-09-18 18:53:51
303,075.00 MRV 2022-09-18 18:54:35
361,800.00 MRV 2022-09-18 18:53:10
307,125.00 MRV 2022-09-18 18:53:55
324,337.50 MRV 2022-09-18 18:54:33
307,462.50 MRV 2022-09-18 18:54:08
283,837.50 MRV 2022-09-18 18:53:14
289,575.00 MRV 2022-09-18 18:54:43
308,475.00 MRV 2022-09-18 18:54:41
305,437.50 MRV 2022-09-18 18:53:35
298,687.50 MRV 2022-09-18 18:53:28
327,375.00 MRV 2022-09-18 18:53:48
284,512.50 MRV 2022-09-18 18:54:20
325,012.50 MRV 2022-09-18 18:53:42
286,200.00 MRV 2022-09-18 18:54:20
347,287.50 MRV 2022-09-18 18:54:58
290,250.00 MRV 2022-09-18 18:53:35
282,825.00 MRV 2022-09-18 18:54:10
290,587.50 MRV 2022-09-18 18:53:46
336,150.00 MRV 2022-09-18 18:54:36
299,362.50 MRV 2022-09-18 18:53:48
376,312.50 MRV 2022-09-18 18:53:43
315,562.50 MRV 2022-09-18 18:53:16
284,850.00 MRV 2022-09-18 18:54:26
331,087.50 MRV 2022-09-18 18:53:44
310,500.00 MRV 2022-09-18 18:53:38
304,762.50 MRV 2022-09-18 18:54:27
283,837.50 MRV 2022-09-18 18:54:04
300,037.50 MRV 2022-09-18 18:54:25
312,862.50 MRV 2022-09-18 18:54:50
318,262.50 MRV 2022-09-18 18:53:23
282,825.00 MRV 2022-09-18 18:54:59
285,862.50 MRV 2022-09-18 18:53:44
355,050.00 MRV 2022-09-18 18:53:56
276,075.00 MRV 2022-09-18 18:54:46
297,675.00 MRV 2022-09-18 18:54:06
329,062.50 MRV 2022-09-18 18:54:51
301,387.50 MRV 2022-09-18 18:53:09
295,312.50 MRV 2022-09-18 18:53:33
277,087.50 MRV 2022-09-18 18:53:59
299,025.00 MRV 2022-09-18 18:54:11
276,750.00 MRV 2022-09-18 18:54:39
0.00 MRV No Reward yet
300,712.50 MRV 2022-09-18 18:53:41
299,700.00 MRV 2022-09-18 18:53:49
289,237.50 MRV 2022-09-18 18:53:22
301,725.00 MRV 2022-09-18 18:53:25
306,112.50 MRV 2022-09-18 18:54:30
273,712.50 MRV 2022-09-18 18:55:01
263,925.00 MRV 2022-09-18 18:53:24
265,950.00 MRV 2022-09-18 18:54:06
260,550.00 MRV 2022-09-18 18:53:31
242,325.00 MRV 2022-09-18 18:54:18
228,825.00 MRV 2022-09-18 18:54:47
0.00 MRV No Reward yet
261,900.00 MRV 2022-09-18 18:54:56
0.00 MRV No Reward yet
240,300.00 MRV 2022-09-18 18:54:00
269,325.00 MRV 2022-09-18 18:54:16
0.00 MRV No Reward yet
302,737.50 MRV 2022-09-18 18:54:19
228,150.00 MRV 2022-09-18 18:53:37
232,537.50 MRV 2022-09-18 18:54:34
262,575.00 MRV 2022-09-18 18:54:04
224,437.50 MRV 2022-09-18 18:54:54
245,362.50 MRV 2022-09-18 18:53:13
228,150.00 MRV 2022-09-18 18:53:29
237,262.50 MRV 2022-09-18 18:53:38
221,062.50 MRV 2022-09-18 18:54:08
256,837.50 MRV 2022-09-18 18:54:48
207,900.00 MRV 2022-09-18 18:54:02
222,075.00 MRV 2022-09-18 18:53:10
226,462.50 MRV 2022-09-18 18:53:17
202,500.00 MRV 2022-09-18 18:54:36
197,100.00 MRV 2022-09-18 18:53:13
199,800.00 MRV 2022-09-18 18:54:03
192,375.00 MRV 2022-09-18 18:54:15
208,575.00 MRV 2022-09-18 18:54:09
195,075.00 MRV 2022-09-18 18:53:46
219,375.00 MRV 2022-09-18 18:54:54
199,800.00 MRV 2022-09-18 18:53:52
208,575.00 MRV 2022-09-18 18:55:00
250,087.50 MRV 2022-09-18 18:54:42
182,925.00 MRV 2022-09-18 18:54:12
190,012.50 MRV 2022-09-18 18:53:53
194,400.00 MRV 2022-09-18 18:54:53
166,387.50 MRV 2022-09-18 18:54:37
210,937.50 MRV 2022-09-18 18:53:17
218,025.00 MRV 2022-09-18 18:53:32
181,912.50 MRV 2022-09-18 18:54:57
189,675.00 MRV 2022-09-18 18:54:27
160,650.00 MRV 2022-09-18 18:54:44
176,512.50 MRV 2022-09-18 18:53:40
164,700.00 MRV 2022-09-18 18:53:18
220,725.00 MRV 2022-09-18 18:53:12
175,500.00 MRV 2022-09-18 18:53:40
161,325.00 MRV 2022-09-18 18:54:00
191,700.00 MRV 2022-09-18 18:53:28
163,687.50 MRV 2022-09-18 18:54:29
184,612.50 MRV 2022-09-18 18:54:01
197,437.50 MRV 2022-09-18 18:54:16
174,487.50 MRV 2022-09-18 18:54:43
154,575.00 MRV 2022-09-18 18:54:24
156,937.50 MRV 2022-09-18 18:55:01
142,087.50 MRV 2022-09-18 18:53:47
154,237.50 MRV 2022-09-18 18:53:58
120,150.00 MRV 2022-09-18 18:54:25
156,937.50 MRV 2022-09-18 18:54:15
132,300.00 MRV 2022-09-18 18:54:13
154,237.50 MRV 2022-09-18 18:53:45
120,487.50 MRV 2022-09-18 18:54:14
149,512.50 MRV 2022-09-18 18:54:13
132,637.50 MRV 2022-09-18 18:53:19
156,937.50 MRV 2022-09-18 18:53:11
105,300.00 MRV 2022-09-18 18:53:15
165,712.50 MRV 2022-09-18 18:54:37
120,150.00 MRV 2022-09-18 18:54:31
147,825.00 MRV 2022-09-18 18:54:55
123,862.50 MRV 2022-09-18 18:53:49
103,612.50 MRV 2022-09-18 18:54:38
120,825.00 MRV 2022-09-18 18:54:59
100,575.00 MRV 2022-09-18 18:53:56
102,262.50 MRV 2022-09-18 18:53:21
116,100.00 MRV 2022-09-18 18:54:18
123,525.00 MRV 2022-09-18 18:54:46
101,587.50 MRV 2022-09-18 18:54:45
121,837.50 MRV 2022-09-18 18:54:41
109,012.50 MRV 2022-09-18 18:53:24
100,912.50 MRV 2022-09-18 18:54:17
117,787.50 MRV 2022-09-18 18:54:07
80,662.50 MRV 2022-09-18 18:53:31
111,037.50 MRV 2022-09-18 18:54:22
118,800.00 MRV 2022-09-18 18:53:33
114,075.00 MRV 2022-09-18 18:54:32

MRV logo MRV Exchange

Buyers

0.00000000 BTC
Price Amount [MRV] Total ฿

Buy MRV

Available

0.00000000 BTC

BTC
MRV
BTC

Sell MRV

Available

0.00000000 MRV

BTC
MRV
BTC

Sellers

0.000000000 MRV
Price Amount [MRV] Total ฿

Trade History

Price Amount [MRV] Total ฿ Time